top of page

מייפיפס תנאי שירות

ברוכים הבאים אל https://mypips.app (יחד עם תת-הדומיינים, התוכן, הסימנים והשירותים שלו ו http://mypips.info, ה״אתר"). אנא קראו בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני השימוש באתר זה, כך שהינך מודע לזכויותיך וחובותיך המשפטיות ביחס למייפיפס בע״מ (״MyPips Ltd״ , "MyPips", ״מייפיפס״ "אנחנו" או "שלנו"). בגישה או שימוש באתר, הינך מאשר\ת ומסכימ\ה במפורש שהנך מתקשר\ת איתנו בהסכם משפטי והבנת והסכמת לציית, ולהיות מחויב\ת מבחינה משפטית לתנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות ("התנאים"). הינך מוותר\ת בזאת על כל הזכויות הרלוונטיות לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, במידה שאינה אסורה על פי החוק החל. אם אינך מסכימ\ה להיות מחויב\ת לתנאים אלה, אנא אל תיגש\י ואל תשתמש\י באתר. המונח "הינך" בכל תנאים אלה פירושו צרכן (כפי שמוגדר להלן).

אם הינך ספק, הסכם הספקים המפורט ב: http://mypips.info/merchants יחול על השימוש שלך באתר.

1. רקע כללי. האתר נועד להוות פלטפורמה מקוונת בה צרכנים ("צרכנים") סוחרים ישירות עם ספקים ("ספקים") לצורך קנייה ו\או מכירה של תוצרת טרייה ומוצרים אחרים. רכישה כזו יכולה להתבצע בנפרד או בקבוצות רכישה.

2. שינוי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שהינך מסכים.ה לשינויים אלה.

3. גישה לאתר. במשך הזמן שבו תנאים אלה יהיו בתוקף, אנו מעניקים לך בזאת הרשאה לבקר באתר ולהשתמש בו בתנאי שהינך מציית לתנאים אלה ולחוק החל.

4. הגבלות. אין: (א) להעתיק, להפיץ או לשנות כל חלק מהאתר ללא אישורנו מראש ובכתב; (ii) להשתמש, לשנות, ליצור נגזרות של האתר, להעביר (באמצעות מכירה, מכירה חוזרת, רישיון, רישיון משנה, הורדה או אחר), לשכפל, להפיץ, להציג או לחשוף תוכן (מוגדר להלן), למעט כפי שהורשה במפורש כאן; (iii) לשבש מחשבים, מכשירים, שרתים או רשתות המחוברות לאתר; (iv) להשתמש או להפעיל כל מערכת אוטומטית (כולל וללא הגבלה, "רובוטים" ו"עכבישים") כדי לגשת לאתר; ו/או (v) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת ליכולות הקשורות לאבטחה של האתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן או האוכפות הגבלות על השימוש באתר.

5. חֶשְׁבּוֹן. על מנת להשתמש בשירותים וביכולות באתר, ייתכן שיהיה עליך ליצור חשבון ("חשבון"). הינך מסכים.ה לא ליצור חשבון עבור אף אחד אחר או להשתמש בחשבון של אחר ללא רשותו. בעת יצירת החשבון, עליך לספק מידע מדויק ומלא. הינך האחראי.ת הבלעדי.ת לפעילות המתרחשת בחשבון, ועליך לשמור על סיסמת החשבון שלך מאובטחת. עליך להודיע ​​ל-MyPips באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבון שלך. כמו בנוגע אליך ומייפיפס, הינך האחראי.ת הבלעדי לפעילות המתרחשת בקשר לחשבון שלך. אם ברצונך למחוק את החשבון שלך, תוכל לשלוח בקשת אימייל אל MyPips בכתובת: contact@mypips.app.

6. תשלומים. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים, זכותך הכללית לגשת לאתר ולהשתמש בו היא כרגע בחינם, אך MyPips עשויה בעתיד לגבות תשלום עבור גישה או שימוש מסוימים. לא תחויב עבור כל גישה או שימוש כזה באתר אלא אם תסכים תחילה לחיובים כאלה, אך אנא שים לב שכל אי תשלום חיובים החלים עלול לגרום לכך שלא תהיה לך גישה לחלק מהאתר או כולו.

7. זכויות קניין רוחני.

 1. תוכן וסימנים. (i) התוכן באתר, לרבות וללא הגבלה, הטקסט, המסמכים, המאמרים, החוברות, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, היכולות האינטראקטיביות והשירותים (יחד, "החומרים"), (ii) והגשות משתמשים, כהגדרתם להלן (יחד עם החומרים, "התוכן"), ו-(iii) הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגו הכלולים בהם ("סימנים"), הם רכושם של מייפיפס ו/או שלה בעלי רישיונות ועשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים החלות או חוקים ואמנות קניין רוחני אחרים. "MyPips", הלוגו של MyPips וסימנים אחרים הם סימנים של MyPips או של שותפיה. כל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגו המשמשים באתר הם הסימנים המסחריים, סימני השירות או הלוגו של בעליהם בהתאמה. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא ניתנו במפורש באתר ובתוכן.

 2. שימוש בתוכן. התוכן באתר מסופק לך למידע ולשימושך האישי בלבד  ואין להשתמש בו, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעניק רישיון, לבטל קומפילציה או לנצל באופן אחר לכל מטרה אחרת שהיא ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אם הינך מוריד.ה או מדפיס.ה עותק של התוכן, עליך לשמור על כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות הכלולות בו.

8. תיאור המידע. אנחנו מנסים לדייק ככל האפשר. עם זאת, איננו יכולים ואינו מתחייבים כי התוכן הזמין באתר מדויק, מלא, אמין, עדכני או נקי מטעויות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתוכן או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא דרישה למתן הודעה כלשהי לפני או לאחר ביצוע שינויים כאלה בתוכן. השימוש שלך בתוכן, או בכל חלק ממנו, נעשה אך ורק על אחריותך ועל אחריותך בלבד.

9. פְּרָטִיוּת. אנו נשתמש בכל מידע אישי שאנו עשויים לאסוף או להשיג בקשר לאתר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת http://mypips.info/privacy. הינך מסכים שאנו עשויים להשתמש במידע אישי שהינך מספק או מעמיד לרשותנו בהתאם למדיניות הפרטיות

10. הסרת אחריות (״Warranty Disclaimers״).

 1. סעיף זה חל בין אם השירותים הניתנים במסגרת האתר הם בתשלום ובין אם לאו. ייתכן שהחוק החל לא יאפשר אי-הכללה של אחריות מסוימות, כך שבמידה זו ייתכן שהחרגות מסוימות המפורטות כאן לא יחולו.

 2. האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין", וללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת. MyPips מתנערת בזאת מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבלת לאחריות משתמעת של מסחריות, בעלות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, ואלה הנובעות מחוק או ממשא ומתן או מנהג בתחום המסחר. MyPips אינה מבטיחה שהאתר יהיה נקי מבאגים, פרצות אבטחה או התקפות וירוסים. ייתכן שהאתר לא יהיה זמין לעיתים בגלל תחזוקה שוטפת, שדרוגים או סיבות אחרות. הינך מסכים ש MyPips לא תישא באחריות לכל השלכות שיכולות להתרחש לך או לכל צד שלישי שעלולות לנבוע מבעיות טכניות של האינטרנט, חיבורים איטיים, עומסי תנועה או עומס בשרתים שלנו או של אחרים. אנחנו לא מעניקים אחריות, ואיננו תומכים או מבטיחים כל תוכן, מוצר או שירות המוצגים או מפורסמים באתר על ידי צד שלישי.

 3. MyPips אינה מתחייבת, תומכת או מבטיחה כל תוכן המופיע למשתמש, ואינה נותנת מצג או אחריות בקשר לכל תוכן כזה, ומתנערת מכל אחריות שקשורה לתוכן זה.

 4. הינך מאשר במפורש ש MyPips לא תהיה אחראית להתנהגות המשתמשים באתר, או לתוכן שעולה לאתר על-ידם (כולל התנהגות מכפישה, פוגענית, בלתי חוקית או רשלנית), ושסכנות הפגיעה מאלו יחולו באופן מלא עליך.

 5. ההסתמכות שלך על, או השימוש בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים, או אינטראקציה עם כל משתמש או בעל אתר, היא בסיכונך האישי בלבד. אם יש לך מחלוקת עם משתמש או בעל אתר כלשהו בקשר עם האתר או תוכן המשתמשים, הינך מסכים.ה ש MyPips אינה אחראית לכל תביעה או נזק הנובע מהמחלוקת או קשורה אליה. MyPips שומרת לעצמה את הזכות, אך אין לה שום חובה, לעקוב אחר כל מחלוקת שכזו.

 6. למעט כפי שמצוין במדיניות הפרטיות שלנו, מייפיפס אינה מציגה כל מצג, התחייבות או תנאים מכל סוג שהוא, באופן מפורש או משתמע, באשר לאבטחת המידע שאתה עשוי לספק או הפעילויות שאתה עוסק בהן במהלך השימוש באתר שלך.

11. הגבלת אחריות.

 1. הינך מבין.ה ש MyPips לא מייצרת, בודקת או מספקת כל פריט שהוא שהינך רוכש דרך האתר. אנו מספקים רק את הפלטפורמה הטכנולוגית למסחר, ולכן איננו יכולים לספק אחריות כלשהי לגבי איכות או בטיחות. הינך באופן מפורש מכיר\ה ומבין\ה שכל תביעה משפטית הקשורה לפריט שרכשת או רצית לרכוש, חייבת להיות מופנת ישירות אל הספק. הינך משחרר\ת בזאת את MyPips מכל תביעה, דרישה ונזקים הנובעים ממחלוקות עם משתמשים אחרים או ספקים.

 2. בהתאמה להיקף המלא המותר לפי חוק, MyPips לא תישא באחריות לכל נזק עקיף, דוגמתי, יחודי, תוצאתי או מקרי מכל סוג שהוא, או לכל אובדן נתונים, הכנסות, רווחים או תדמיתי העולה מתנאים אלו או על ידי השימוש שלך באתר, או חוסר היכולת להשתמש בו, גם אם הובאה לידיעת MyPips האפשרות של נזקים או הפסדים אלו. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלות לעיל לא יחולו עליך.

 3. בשום מקרה, האחריות המצטברת של MyPips לכל נזק תחת התנאים הללו, מתוך השימוש באתר, או מחוסר היכולת להשתמש באתר, לא תעלה על הסכום  של שלושת (3) החודשים הכולל של דמי השימוש, אם בכלל, ששולמו על ידך עבורנו, לפני הגשת התביעה. 

12. שִׁפּוּי. הינך מסכים להגן על, ולשפות את, MyPips ואת השותפים שלנו, ואת בעלי המניות, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלנו, בהתאמה, מפני ונגד כל טענה, תביעה, נזק, התחייבות, הפסדים, עלויות והוצאות (כולל אך לא שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש שלך באתר, או חוסר יכולתך להשתמש בו; (ii) הגישה והשימוש של המשתמשים / הלקוחות שלך; (iii) האינטראקציה שלך עם כל משתמש באתר; או (iv) ההפרה שלך של תנאים אלה.

13. תקופה וסיום. תנאים אלה תקפים עד לסיום התקשרות על ידי MyPips או על ידך. ל-MyPips, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להפסיק תנאים אלה ו/או גישתך לאתר, או כל חלק ממנו, לאלתר בכל עת וללא סיבה (לרבות, ללא כל הגבלה, בגין הפרת תנאים אלה). MyPips לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין סיום פעילות האתר, או כל חלק ממנו. אם הינך מתנגד לאחד או יותר או לכל התנאים המוגדרים כאן, או כל שינוי אחר שלו, או לא מרוצה מהאתר בכל דרך שהיא, המוצא היחיד שלך הוא להפסיק לאלתר את השימוש באתר. עם סיום התקשרות בתקנון זה, תפסיק כל שימוש באתר. סעיף 17 זה וסעיפים 8 (זכויות קניין רוחני), 9 (פרטיות), 10 (הסרת אחריות), 11 (הגבלת אחריות), 12 (שיפוי) ו-18 (קבלנים עצמאיים) עד 20 (כללי) תקפים גם לאחר סיום ההתקשרות או פקיעת תנאים לו.

14. קבלנים עצמאיים. הינך ו-MyPips קבלנים עצמאיים. שום דבר בתנאים אלה אינו יוצר שותפות, מיזם משותף, סוכנות או יחסי עבודה בינך לבין MyPips. אסור לך בשום פנים ואופן לתת, להתחייב, לקבל כל אחריות, או להציג בשם MyPips.

15. השמה, העברה או הקצאה. תנאים האלה, וכל הזכויות והרישיונות שהוענקו להלן, לא יועברו או יוקצו על ידך, אך ייתכן שיוקצה על ידי MyPips ללא הגבלה או הודעה אליך. כל הקצאה אסורה תהיה בטלה ומבוטלת.

16. חוק מסדיר. תנאים אלה והיחסים בינך לבין MyPips יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונותיה של ניגוד דינים, וכל מחלוקת תוכרע באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים בתל- אביב.

17. כללי. תנאים אלה יהוו את ההסכם המלא בינך לבין MyPips בנוגע לאתר ולשימוש שלך בו. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי חוקית על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אי תקפותה של הוראה כזו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות של תנאים אלה, שיישארו בתוקף. שום ויתור על תנאי כלשהו של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או כל תנאי אחר, והימנעותו של צד מלטעון זכות או הוראה כלשהי לפי תנאים אלה לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. הינך מסכים.ה שכל סיבה לטענה או טענה שעשויה לנבוע מהאתר או קשורה אליו חייבת להתחיל בתוך שנה אחת (1) מרגע המקרה בגינו הועלתה הטענה. אחרת, העילה לטענה זאת נחסמת לצמיתות.

עדכון אחרון: יולי 2, 2023​

גרסה 1.2

bottom of page