top of page

מוצרים ומלאי

כל המידע על הוספת וניהול המוצרים והמלאי בחנות

איך מייצרים מוצר? איך מגדירים מוצר למכירה לפי יחידה וחיוב לפי שקילה? איך מגדירים סל? מארז? ארוחה?
איך מעדכנים מלאי? 

מוכנים.ות? רוצים למקם את עצמכם כמובילים עסקית וטכנולוגית במכירה ישירה באינטרנט?

או

bottom of page