top of page
חיפוש

סימון מוצרים שנשמרים בקרור או בנפרד בתהליך האריזה

יש מוצרים מסויימים שדורשים טיפול מיוחד, ממש עד אספקת ההזמנה ללקוח.


אם אתם שומרים מוצרים אלו בקירור או שומרים בנפרד מההזמנה – יש לך אפשרות לסמן את המוצרים האלו, הסימון יאפשר לך בזמן האריזה לסמן שהמוצר נשמר בקרור, ולשליח שאוסף את המשלוח, תקפוץ התראה שמוודא שאסף את המוצרים, וכן, גם התראה בזמן האספקה שמסר את המוצרים.

דוגמאות למוצרים: – פירות קפואים, או גבינות שנשמרים בקירור. – לחמים שמגיעים טריים בשלב מאוחר יותר של האריזה ונארזים לכל אזור המשלוח בואת אחת.

אנחנו יודעים כמה זה מבאס לחזור הביתה ולגלות צידנית עם מוצרים ששכחתם לספק…


על מנת להפעיל את האופציה לסמן מוצר – כמוצר שנשמר בקירור או בנפרד, הכנסו ל ניהול חנות > מוצרים ומלאי > ערכו את המוצר הרלוונטי > הגדרות אריזה

לאחר שתשמרו את השינויים במוצר, לכל אורז תהיה אפשרות לסמן שמוצר זה "נארז" אך נשמר בקירור\בנפרד. לאחר סימון מוצר כארוז "בקירור\בנפרד", הוא יסומן בכחול בהיר עבורכם וכל העובדים שלכם


מוצר שסומן ככה, ייחשב כ"נארז" ובמידה ושאר ההזמנה ארוזה\חסרה, ההזמנה תסומן כ"מוכנה" עם סימון קטן לזיהוי שיש מוצרים בקרור.