top of page
חיפוש

הדפסת מדבקות לארגזים

מדבקות לארגזים מציגות את המידע המפתח עבור השליח להובלת הזמנה מבית העסק (או המרלו״ג) ליעד הסופי שלו (בית הלקוח או נקודת איסוף).

המידע העיקרי כולל: מספר ארגז מתוך מספר ארגזים כולל, שם הלקוח.ה, לוגו, טלפון, כתובת, אזור הפצה (נקודות איסוף או אזור משלוח), מועד אספקה, אמצעי תשלום ומזהה יחודי למדבקות (במידה והוגדר), רשימת פריטים (ניתן לבחירה).

מדבקה לדוגמא:

ניתן להדפיס את המדבקות בפורמט שילוח מצומצם (כפי שמוצג בתמונה לעיל - מומלץ) או בפורמט מורחב עם רשימת המוצרים בהזמנה.


את המדבקות ניתן להדפיס מתוך המסכים הבאים:

  • מסך הזמנה - הדפסת מדבקה בודדת

  • מסך הזמנות בטיפול - הדפסת מדבקות לפי ההזמנות המוצגות (בהתאם לסינון תצוגה שהופעל)

<