top of page
חיפוש

הגדרת זמני האספקה וחלונות הזמנה אוטומטים

ניתן לחלק את אופשריות האספקה לשלושה סוגים:


  1. אספקה שבועית לפי ימים - אספקה מחזורית מידי שבוע באותו יום

  2. אספקה לפי תאריכים (מדוייקים) * גם במקרה של אספקה מחזורית דו שבועית יש להגדיר באמצעות אפשרות זו.

  3. אספקה רציפה - האספקה מבוצעת בהתאם לזמן ביצוע ההזמנה. לרב מדובר בעסקים שמבצעים את השילוח באמצעות חברה חיצונית (כדוגמת UPS, וצ׳יטה, דואר ישראל), ותלויים בה בזמני האספקה.


אפשרות ראשונה: אספקה שבועית לפי ימים  1. סמנו את ימי האספקה השבועיים (לדוגמא יום א׳) במידה ועצרתם כאן ולא הגדרתם את הפרטים על מועדים אפשריים להזמנה - במקרה כזה יוצג ללקוח תמיד יום ראשון הקרוב (עם תאריך הרלוונטי). התאריך מתחלף ביום ראשון בחצות.

  2. לחצו על השלמת פרטים על מועדים אפשריים להזמנה – והזינו את הכללים לחלונות ההזמנה שלכם. דוגמאות: