top of page

ניהול הרשאות (מערכת שיתופי פעולה)

11 רמות הרשאה שמאפשרות שיתוף פעולה, שליטה ושקיפות עם העובדים ספקים ושותפים

בקרוב..
מבוא לניהול הרשאות, אלו הרשאות קיימות? איך מוסיפים הרשאה?  הרשאה נמצאת במצב 
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

מוכנים.ות? רוצים למקם את עצמכם כמובילים עסקית וטכנולוגית במכירה ישירה באינטרנט?

או

bottom of page