היכן ניתן לראות את כל ההטבות שהגדרתי במערכת ?

הצגת כל ההטבות הפעילות / ולא פעילות שהגדרתם במערכת

על מנת לראות את כל קודי ההטבה שהגדרתם במערכת הכנסו ל ניהול חנות > קוד הטבה

במסך זה יוצגו כל קודי ההטבה:
במידה וקיים לפחות קוד הטבה אחד פעיל – כברירת מחדל יוצגו רק קודי ההטבה הפעילים.
במידה ואין קוד הטבה פעיל, יוצגו כל קודי ההטבה הקימים במערכת ואינם פעילים.

על מנת להציג בנוסף לקודי ההטבה הפעילים גם את הלא הפעילים לחצו על הצג לא פעילים

על מנת להסתיר קודי הטבה שלא פעילים לחצו על הסתר לא פעילים