הגדרת אפשרות מנוי הזמנות קבועות ללקוחות

הכנסו ל ניהול חנות > הגדרות (גלגל שיניים) > מנוי הזמנה קבועה

מנוי הזמנה קבועה – כבוי

לקוחות לא יוכלו לייצר הזמנות קבועות.
שימו לב! אם המנוי היה פעיל וכובה.
בשלב זה עלייכם לבטל ידנית את כל ההזמנות הקבועות הקיימות על מנת להפסיק לתמוך בהזמנה קבועה ללקוחותיכם.
הזמנות שלא תבטלו ימשיכו להווצר (בגרסאות הבאות מייפיפס כבר תדאג ליידע את הלקוחות ולבטל).

מנוי הזמנה קבועה – פעיל

  • חובה לקבוע לפחות תדירות זמינה אחת לבחירה

לקוחות יוכלו להגדיר הזמנות קבועות – ע״י הפיכת הזמנה קיימת לתבנית הזמנה קבועה.
לקוחות שיגדירו הזמנות קבועות – ההזמנה תווצר להם אוטומטית לפי התדירות שבחרו.

הגדרות הזמנה קבועה