חיבור ל eazy-count - בקרוב

ההדרכה תתווסף עם הלקוח הבא שיצטרף ל eazy-count 🙂