באלו מערכות סליקה מייפיפס תומכת?

במייפיפס אנחנו תומכים (כרגע) בהתממשקות למערכת סליקה אחת בלבד – אישורית זהב (קארדקום).