ניהול מספר ארגזים להזמנה - בקרוב

בקרוב

תזכורת:
תנאים מקדימים –  גודל ארגז קבוע