top of page

חיבור מערכת סליקה לחנות שלכם באתר

רוצים שפעולת החיוב תהייה אוטומטית? רוצים לחייב באשראי את הלקוחות ?

כאן תוכלו למצוא את כל המידע לאלו מערכות סליקה אפשר להתממשק ? 
מה עדיף חיוב לאחר אספקה? או חיוב מיידי?
איך חוסכים חצי יום עבודה בחיוב בלחיצת כפתור עם מייפיפס?

מוכנים.ות? רוצים למקם את עצמכם כמובילים עסקית וטכנולוגית במכירה ישירה באינטרנט?

או